10 razlogov zakaj na referendumu glasovati proti

Ideja o izgradnji »Razgledni stolp - KRISTAL« je nedvomno razdelila občane Rogaške. Berem različne odzive, komentarje na družbenih omrežjih za in proti, predvsem pa me zbodejo komentarji zagovornikov, ki svoj prav zagovarjajo in utemeljujejo na informacijah, ki so jih prebrali in dobili od investitorja »občine«, kajti uravnoteženega informiranja ni, ker je onemogočeno, predvsem s strani Rogaških novic. Vsi zagovorniki, svoje komentarje gradijo, brez tega, da bi svoj prav podkrepili analitično z podatki, izračuni. Moj komentar, ki se je »delil« na Facebook-u, je temelji na argumentih in izračunih, nihče od zagovornikov ni nasprotoval ali komentiral mojih navedb. Zato se sprašujem, ali zagovorniki izgradnje Stolpa, ne razumete ali nočete razumeti, osnov ekonomike , oziroma »zdravo kmečko logiko« da se k vsakem projektu pristopi, ko so znani vsi parametri odhodkov in prihodkov ter na koncu dobiček. Ali res verjamete, da bo poslovanje »Stolpa« letno imelo 300.000 eur prihodka, ter dobiček v vrednosti (160.000-210.000) eur.

Zato hipotetično postavljam vprašanje ali bi se odločili za izgradnjo hiše, če nebi imeli naslednjih podatkov, kakšen bo končni strošek izgradnje, kakšni bodo vaši prihodki, kakšni bodo stroški vzdrževanja in ali boste imeli sredstva za vzdrževanje. Zato spoštovani zagovorniki in podporniki izgradnje »STOLPA« sprašujem ali poznate odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Ali je bila narejena geološko-mehanska raziskava terena, kje bo stal objekt, to je osnovni podatek za projektiranje, ki bistveno vpliva na strošek izgradnje ali je teren sploh primeren za izgradnjo?
 2. Ali je poznan končni strošek izgradnje, saj se je že najmanj trikrat spremenil?
 3. Ali poznate izjavo investitorja, »pri projektiranju se bomo poskušali približati, postavljeni ceni investicije«? (oprostite, za davkoplačevalski denar gre)
 4. Ali je na osnovi navedene izjave, verjeti izračunanim »stroškom materiala, stroškom storitev«, če niso poznati končni elementi izgradnje objekta »izbira dvigal, ki bodo bistveno vplivala na stroške poslovanja« ?
 5. Ali poznate podatek, kdaj bo urejen preostali del »bivšega mizarstva«, saj površina »STOLPA« predstavlja le 30% degradiranega področja.
 6. Ali dogajanja v zvezi z COVID-19, niso spremenila »temeljev« na kateri investicija temelji ali smatrate, da ni potrebno »analizirati« vseh segmentov, ki bodo vplivali na investicijo ali ste o tem razmišljali:
  • Ali res mislite, da ko se bodo hoteli odprli, da bo število gostov domačih, predvsem pa tujih enako kot pred »COVID-19«.
  • Ali bo prihodek iz naslova turistične takse, kot 30% vir financiranja (600.000 eur) v letih 2021, 2022, ... res enak kot v letu 2019, tako kot je predvideno.
  • Ali je 50 donatorjev (kateri?) še vedno pripravljeno donirati (600.000 eur), ali so se obvezali z kakšnim pravnim dokumentom.
  • Ali so znani podatki pri kateri investiciji so se prihranila sredstva in iz katerih razlogov, ki bi naj bila dodatni vir financiranja.
 7. Ali poznamo zahtevke »Slovenskih železnic«, in za koliko bodo podražili investicijo.
 8. Ali poznamo odgovor, kdaj bodo postavljene orgle in dvorana ali je bil to samo - EPP.
 9. Ali poznamo odgovora zakaj je prestavljena lokacija mostu in za koliko se bo podražila.
 10. Kaj o vsem, predvsem pa o vprašanjih, ki jih postavljam kot dilemo menijo »občinski svetniki«

Podpirati vztrajanje občinske strukture, da izvede referendum v času epidemije COVID-19 je milo rečeno »nerazumljivo« in ko reševalci, iz Rogaške poročajo o kritičnih »covid« bolnikih se vi igrate z našim zdravjem in življenji ter nas postavljate pred dejstvo »riskiraj zdravje, če želiš uveljaviti demokratično pravico« in z podkrepljeno izjavo, »da je odhod v trgovino bolj nevaren, kot na referendum«.

Referendum, ki se nanaša na investicijo, katera je ena izmed največjih, če ne celo največja v zgodovini Rogaške, in bo temeljito posegla v življenje občanov, ter spremenila podobo Rogaške, zahteva temeljit pristop, brez kakršnega koli »kančka dvoma«. Glede na to, da smo občani v zvezi z omenjeno investicijo razdeljeni, je edina demokratična pot, referendum na katerem bomo, občani povedali svojo mišljenje ali podpiramo to investicijo ali ji nasprotujemo.

Sprašujem se, zakaj slepo slediti argumentom o izvedbi referenduma, če ta časovno z ničemer ne posega v časovnico investicije, predvsem z vidika dejstva, da je za začetek izdelave same projektne dokumentacije potrebno narediti še kar nekaj postopkov, ki bodo osnova za izdelavo projekta, tako s strani tehnične dokumentacije, kakor tudi finančne.

Spoštovani, še enkrat sprašujem ali se v zvezi z COVID-19, niso spremenili »temelji« investicije ali se zavedate dolgoročnih posledic, ki bodo temeljile »brez jasnih odgovorov na zgoraj postavljena vprašanje in ob prisotnosti vsaj moralnih dvomov, če ne tudi zakonskih, da je izvedba referenduma neregularna«.

Človeški spomin je sicer kratkotrajen ne pa tako, da vas »OBČINSKI SVETNIKI« o teh dilemah in moralni odgovornosti ne bomo povprašali na naslednjih lokalnih volitvah, med tem, ko bodo zapisniki o vaših ravnanjih ostali trajno in se jih bomo spomnili, tudi takrat (če-ko) bo stolp postavljen.

Albin Šrimpf